Prof. Dr. Hatice Gülen: 'Doğanın uyumunu anlayarak tüm teknolojileri sürdürülebilir kılabiliriz'

Farklı disiplinlerden akademisyenlere aynı soruyu sorduk: "Dünyadaki tüm insanların öğrenci olduğu bir sınıfta hangi dersi anlatırdınız?" Bu bölümde BİLGİ Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Gülen cevaplıyor