BİLİM VE TEKNOLOJİ
18 Eylül 2020

Duyguları algılayan robot

BİLGİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları Oğuzcan Karadeniz ve Hasan Han, Dr. Öğr Üyesi Baykal Sarıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Dalyan danışmanlığında insan duygusunu yüz ifadesinden tanıyan robot geliştirdi

...
BİLGİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları Oğuzcan Karadeniz ve Hasan Han'ın tasarladıkları robot için geliştirdikleri yapay zekâ uygulaması yüz ifadesinden insan duygusunu algılayabiliyor. 

İnsanların yaptıkları işleri robotlarla paylaşacağı bir gelecekte robotlar ile insanların aynı ortamda uyumlu bir şekilde çalışması nasıl mümkün olacak? Robotların insanları anlayabildikleri teknolojik donanımlara sahip olması bu süreci kolaylaştıracak ilk adımlardan biri olabilir. 

BİLGİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları Oğuzcan Karadeniz ve Hasan Han, Dr. Öğr Üyesi Baykal Sarıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Dalyan danışmanlığında insan duygusunu yüz ifadesinden tanıyabilen robot geliştirdi. Derin öğrenme algoritmaları kullanılarak geliştirilen robot, kamera aracılığıyla mutluluk, üzüntü, kızgınlık, şaşkınlık, tiksinti ve korku duygularının yanı sıra nötr olma halini yüz ifadesinden algılayarak saptanan duyguya göre tepki verebiliyor.

...
BİLGİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları Oğuzcan Karadeniz ve Hasan Han, Dr. Öğr Üyesi Baykal Sarıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Dalyan danışmanlığında insan duygusunu yüz ifadesinden tanıyabilen robot geliştirdi.

35.000’e yakın fotoğraf kullanıldı

BİLGİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Hasan Han, “Robotumuzun yüz ifadesine göre duygu tespiti yapabilmesi için yüz tanıma algoritmalarını kullanarak bir yapay zekâ uygulaması geliştirdik. Bu uygulamayı geliştirebilmek için 35.000’e yakın farklı yüz ifadelerine sahip fotoğraftan faydalandık” diyor.

Yapay zekâ alanında derin öğrenme algoritmalarının özellikle görüntü işleme alanında oldukça başarılı olduğunu belirten BİLGİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Dalyan, “Projede farklı derin sinir ağları karşılaştırıldı. Ağlardaki çok sayıda gizli katman sayesinde görüntülerdeki farklı desenlerin, özelliklerin algılanması sağlandı. Ağlar etiketlenmiş binlerce görüntü ile beslenerek eğitildi ve daha önce kullanılmayan görüntüler ile başarıları test edildi. Deneyler sonucunda başarılı bulunan algoritma sisteme adapte edildi" diyor.

 

IOT sistemiyle çalışıyor

IOT sistemine sahip olan robot, internet aracılığıyla bilgisayar üzerinden uzaktan kumanda edilebiliyor ve yapay zekâyı uzaktan erişimli bir bilgisayarda işleyebiliyor. BİLGİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Oğuzcan Karadeniz, “Robotumuzu istenen bir ortamdaki genel duygu durumunu ölçebilecek şekilde tasarladık. Robotumuz tüm işlemlerini IOT sistemiyle gerçekleştiriyor. Projemizde verimlilik, güç tasarrufu ve maliyeti ön plana aldık ve robotu buna göre dizayn ettik. Robotumuzun otonom olarak çalışabilecek özelliklere sahip olması için farklı bir yapay zekâ algoritması yazılımının geliştirilmesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sonucunda robotumuz insan desteksiz olarak bırakılan ortamda dolaşarak insanların duygularını analiz edebilecek ve bunları istatistiksel olarak sunabilecek” diyor.

...
IOT sistemine sahip olan robot, internet aracılığıyla bilgisayar üzerinden uzaktan kumanda edilebiliyor ve yapay zekâyı uzaktan erişimli bir bilgisayarda işleyebiliyor.

Robotlar insanlarla aynı ortamda nasıl çalışır?

BİLGİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Baykal Sarıoğlu, gelecekte insanların robotlarla aynı ofisi paylaşacağını vurgulayarak bilim insanlarının insan-robot etkileşimini güçlendirmeye yönelik araştırmalara yoğunlaştığını vurguluyor. Robotların insanları anlayabildiği teknolojilere sahip olmasının bu etkileşimi sağlamanın ilk adımlarından biri olduğunu dile getiren Sarıoğlu, projelerinde bu düşünceden yola çıktıklarını belirtiyor. 

Sarıoğlu, “Şu anda insanlık olarak hedefimiz rutin işleri makinelere yaptırarak çok daha verimli olarak çalışmak. Gelecekte robotlarla aynı ofisi paylaşacağız, ancak insanların robotlarla aynı ortamda bulunduklarında robotlara yönelik tepkilerinin genellikle olumsuz olduğunu, onları kendilerinden üstün gördükleri için bir tehdit olarak algıladıklarını görüyoruz. İnsan duygu durumu değişen bir varlık. Dolayısıyla robotlarla aynı ortamda sağlıklı olarak çalışabilmemiz için robotların insan duygularını anlayabilmesi gerekiyor. Biz de robotlara insan duygusunu fark ettirmeye yönelik başarılı bir çalışma hayata geçirdik” dedi.